Resultaten för The Smiling Report 2012 är här!

The Smiling Report 2012 visar låga serviceresultat

Mystery Shoppingföretag i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har deltagit i ”The Smiling Report 2012” som sammanställer uppgifter från kundserviceutvärderingar inom ett brett spektra av branscher under 2011. Sammanställningen för 2011 bygger på svar på mer än 1,6 miljoner frågor om leende, hälsning och merförsäljning i 32 länder. Endast 75 % av kunderna fick ett leende, 79 % fick en hälsning medan endast 45 % erbjöds någon form av merförsäljning.

Leende Det genomsnittliga resultatet för världen gällande leende var under perioden 2008-2011 10 % lägre än det varit under 2004-2007. Österrike och Paraguay hade båda 96 % vilket var det högsta resultatet under 2011. Island och Ukraina hade det näst bästa resultatet med 93 %. Pakistan hade det lägsta resultat med endast 37 % leende och Asien var den kontinent som hade det lägsta resultatet med 57 %. Den bäst leende kontinenten var Nordamerika med 80 %. Hälsa & Skönhet var den bäst leende branschen med 89 % följt av servicebranschen på 85 %. Transportbranschen var den bransch med det lägsta resultatet med endast 51 % leenden.

Hälsning Sedan 2007 har det totala globala resultatet för hälsning varit runt 80 %, vilket är 7 % lägre än genomsnittet under 2004-2006. Länderna med det bästa resultat för hälsning var under 2011 Chile och Colombia med 99 %, följt av Paraguay med 96 % och Ungern med 95 % samt Argentina med 94 %. Pakistan fick det lägsta resultatet för hälsning med 41 % och Asien var återigen den kontinenten med lägst resultat med 67 %. Den kontinent som fick det bästa resultatet för hälsning var Sydamerika med 87 %. Branschen med bäst resultat var servicebranschen med 94 % följt av myndighetstjänster med 92 %, medan transportbranschens resultat endast var 69 % hälsningar.

Merförsäljning har alltid, sedan mätningarna startade 2004, haft det lägsta resultatet jämfört med leende och hälsning. Resultatet för 2011 blev 45 % vilket är ett av de lägsta någonsin, bara 2010 var sämre med 44 %. Högsta merförsäljningsresultat hade Lettland med 90 % följt av Colombia med 74 %. Det lägsta resultat hade Cypern med endast 15 % följt av Grekland med 22 % och Sverige med 23 %. Den kontinent med det högsta resultatet var Asien med 50 % och det lägsta resultatet hade Sydamerika med 28 %. Bilindustrin fick det bästa resultatet med 64 %, medan detaljhandels och transportbranschens resultat låg mellan 43-44 %. Fritidsbranschen hade 38 % och Hälsa & Skönhet hade det lägsta resultatet för merförsäljning med 36 %.