Better Business föreläser på Lunds universitet

Under förra veckan hade vi nöjet att få skicka  vår vice VD Lina Schölin till Campus i Helsingborg som föreläsare för studenter på
Service Management utbildningen, Lunds Universitet.

Lina var inbjuden som expert på mystery shopping och som
medförfattare till ”Boken om Mystery
Shopping för medarbetare”

Lina föreläste under ca 2 timmar för ett 40-tal nyfikna
och frågvisa studenter om hur vi på Better Business tillsammans med våra kunder
jobbar med mystery shopping. Hon beskrev vår projektprocess, det gedigna kvalitetsarbetet,
branschorganisationen och samarbetet med partners internationellt samt
avslutade med att beskriva medarbetarperspektivet. Vad är viktigt och hur
involverar och implementerar man ett program hos de som blir utvärderade.

Lina har mångårig erfarenhet av att utforma och driva
nationella och internationella mystery shoppinguppdrag. Idag arbetar hon med
strategier, kvalitetsutveckling och försäljning på Better Business.

Institutionen för Service Management är en
del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Utbildningen
och forskningen inriktas på kundnära serviceorganisationer, särskilt
inom sex snabbt växande serviceintensiva branscher – hälsa, hotell &
restaurang, detaljhandel, turism samt logistik och livsmedel. Målet är att
vara det främsta alternativet för studenter som söker en internationellt
gångbar, tvärvetenskaplig ledarskapsutbildning. En utbildning med både bredd
och djup samt en klar profil mot servicesektorn och tjänstesamhället.

Vi
vill rikta ett stort tack till Lunds universitet som bjöd in oss, och tack till
er studenter som deltog. Det var kul att träffa er alla!