Maxa er merförsäljning!

” Jackatävling”- ett enkelt och kul sätt att systematisera merförsäljning och stimulera till ökad försäljning

Vi har under våren sett några av våra kunder genomföra lyckade och lysande exempel på hur man genom riktade initiativ enkelt lockar till ökad försäljning och samtidigt har kul.

De allra flesta av våra kunder väljer att via sina anonyma kundbesök mäta merförsäljning i olika delar av sin säljprocess.  Då vi varje år sammanställer siffror från en ett stort antal branscher i Sverige vet vi dock att vi i Sverige inte är så bra på merförsäljning. Kanske är det kulturellt betingat, kanske beror det på att vi förknippar merförsäljning med att pådyvla kunden mer än vad hen önskar.

Vi tror att man ska tänka på det som en extra service, att visa kunden på andra och fler alternativ, samt att erbjuda komplement som man kanske inte annars vet att de existerar. För att sänka tröskeln och underlätta för alla medarbetare att tänka merförsäljning är vi övertygande om att korta initiativ med ett bestämt fokus är ett sätt att öka försäljningen och så ett frö till att agera på ett nytt sätt. Formulera ett upplägg som känns konkret, lockande och som naturligtvis kan följas upp.

  • Introducera initiativet för alla anställda.
  • Locka med ett pris som engagerar och uppmuntrar samarbeten och teamkänsla.
  • Kör under en avgränsad period.
  • Följ upp/mät insatsen kontinuerligt. Återkoppling varje vecka.
  • Följ försäljningsutvecklingen i kronor.
  • Utse vinnare, belöna och dela erfarenheter och lärdomar inom organisationen och mellan enheter.

Resultatet har visat sig vara ökad försäljning, engagerade medarbetare och en massa nya idéer kring hur företaget kan göra merförsäljningen rolig och som en naturlig del av vardagen.

En tävling som följs upp och mäts är ett kul sätt att initiera och stimulera alla medarbetare att våga sälja lite mer. Vi hjälper er gärna med ett upplägg och idéer för hur ni ska få fart på er merförsäljning!