Fem anledningar till att använda Mystery shopping

denna artikel som publicerats på webbcommunityt B2C, presenteras fem olika syften för att använda Mystery shopping. I en femfältare beskrivs områden som med fördel kan undersökas för att påverka affärerna i positiv riktning.

5 syften med Mystery Shopping

1. Analys av konkurrenter – för att skapa bättre förståelse för er position och upptäcka nya möjligheter.
2. Granskning av interna processer och policys – för att få kontroll över kundupplevelsen och förbättra verksamheten.
3. Utvärdera personalens agerande – för att kunna coacha och stötta till bättre prestationer.
4. Utvärdering av försäljningsmaterial och den fysiska mötesplatsen – för att identifiera de största bristerna och upptäcka var åtgärdsbehoven finns.
5. Ta reda på kundens varumärkesuppfattning – för att skapa en tydligare bild av er och samstämmighet i kommunikationen.

Den stora vinsten med Mystery shopping är att det finns få, kanske inga, andra sätt att objektivt ta reda på vad som faktiskt sker i alla möten mellan ert varumärke och era kunder, befintliga och potentiella.

På Better Business kallar vi dessa möten för sanningens ögonblick. Det handlar om avgörande situationer då kunden och företaget interagerar. Ibland kan det vara mellanmänskliga upplevelser, till exempel hur en butiksanställd agerar. Men man kan också mäta beteenden i form av hur varumärket upplevs vid kontakt med kundtjänst eller ett svar på ett inlägg i sociala medier. Läs gärna mer om vår process här.

Hur använder ni själva Mystery shopping? Eller har ni ännu inte använt det som mätmetod men är nyfikna på hur man kan gå tillväga? Boka en kostnadsfri kundreseworkshop med oss!