The Smiling Report 2017 är publicerad

Smiling report logo

För 13:e året i följd publicerar vi idag The Smiling Report. En global studie med 67 deltagande länder som sammanställer data från över 2,1 miljoner frågor. Frågorna rör 3 olika områden, Leende, Hälsning och Merförsäljning i ett stort antal branscher såsom detaljhandel, besöksnäring, bilindustri, finans och statliga myndigheter. Läs pressreleasen i sin helhet här och är du intresserad av att ta del av hela rapporten så besöker du www.smilingreport.com.

Vi tar inget betalt för rapporten men ser gärna att du bidrar med valfritt belopp till www.operationsmile.org, som möjliggör fler leenden i världen.