Insikt om kundresan ger marknadschefen plats i ledningsgruppen

Deloitte har nyligen släppt en rapport där de kartlagt marknadschefer i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Undersökningen har tydligt visat hur ökade förväntningar påverkar marknadschefens roll och ställer nya krav. Det finns en osäkerhet inför digitaliseringens möjligheter som är märkbar i hela Norden.

Rapporten fastställer att den typiska nordiska marknadschefen är 43 år och akademiskt utbildad. Personen har erfarenhet från flera olika branscher, både i Sverige och internationellt, och rör sig mellan strategiska och operativa uppgifter. Det innebär att hen ofta ser behovet av att utveckla sin avdelning genom att tillföra digital kompetens (t ex genom rekrytering) och moderna verktyg (t ex för marketing automation och analys). Eftersom marknadschefen oftast svarar direkt till VD och rollen har fått en allt mer strategisk karaktär är det all mer naturligt att man är med i ledningsgruppen.

Det verkar däremot finnas utvecklingspotential när det gäller att följa upp på analysbaserade KPIer (nyckeltal) och marknadschefens möjligheter och förmåga att ta fram mer mätbara data. Framförallt säger man sig behöva mer expertis inom digital marknadsföring, marketing teknologi, dataanalys och marknadsanalys. Med dessa verktyg på plats kan CMO få tillgång till realtidsdata om kunderna och deras beteenden och därigenom bli en nyckelperson i företaget.