Personal hos Better Business med GDPR diplom

Nu är vi 100 procent GDPR-certifierade!

Som första företag i mystery shoppingbranschen är nu 100 procent av alla medarbetare på Better Business World Wides kontor certifierade enligt branschorganisationens MSPA:s (Mystery Shopping Professionals Association) certifieringsprogram för GDPR.

Vi har arbetat med datasäkerhet och integritetsfrågor sedan företaget startade för snart 25 år sedan. Då hette det PUL (personuppgiftslagen) och vi var i stort sett ensamma om att erbjuda mystery shopping och samtidigt kräva av våra kunder skulle ha ett PUL-avtal med oss för att få ta del av personuppgifter i rapporterna.

Idag är våra kunder medvetna om GDPR och vi har de senaste åren arbetat med att ytterligare kvalitetssäkra vår hantering av personuppgifter och utbilda våra medarbetare.

− Genom att kartlägga alla processer, göra riskanalyser och uppdatera säkerhetsmanualer och avtalsmallar har vi full kontroll på datasäkerheten, säger Lina Schölin, VD på Better Business World Wide.

Better Business World Wide har ett Dataskyddsombud och en IT-säkerhetsgrupp som träffas regelbundet för att kontinuerligt analysera och utveckla vårt datasäkerhetsarbete. Vi har även ansvariga Gatekeepers för våra system. De säkerställer att endast de som har behov i sitt arbete får tillgång till personuppgifterna, berättar Lina Schölin, VD på Better Business.

− Vi har en smidig process när vi tar fram ett dataprocessavtal med våra kunder och leverantörer. På så sätt kommer vi snabbt igång med projekten samtidigt som vi säkerställer en hög säkerhet i hanteringen av personuppgifter.