(In Swedish) Så får företag de fysiska och digitala kundmötena att flyta samman