Vi inleder sökandet efter Morgondagens kund

Sedan slutet av förra året har vi på Better Business, tillsammans med några av våra kundföretag, haft kreativa workshops där vi gemensamt velat undersöka förändrade behov och förväntningar hos morgondagens kund. Vilka krav kommer att ställas på oss som företag som ska möta dem?

Vår ambition är att kontinuerligt hålla i diskussioner och workshops, för att ha tillfälle att dela erfarenheter och insikter kring kundupplevelse och bemötande. Vi har valt att kalla detta arbete för Better Business Labs och det genomgående temat kommer att vara “Framtidens kund”.

Häng med på Better Business Labs, där vi utforskar behov och möjligheter för att förstå och möta morgondagens kunder. I vår guide “Morgondagens kund – Vem är du?” kan du läsa en sammanfattning av de undersökningar och diskussioner vi fört under året som gått. Följ också gärna vår bloggserie “Suverän Service”, där vi lyfter företag som förtjänat extra fina omdömen under de shopperuppdrag som vi genomfört.