closeup store

Smiling Report 2020 – Sverige blir sämre på merförsäljning!

2019 blev Sverige sämre på merförsäljning som landade på 59 % enligt The Smiling report. Rapporten samlar under hela 2019 in och sammanställer data rörande kundbemötande i 68 länder med över nästan fem miljoner svar kopplade till kundbemötande.

Sveriges merförsäljningsförslag minskade med 6 procentenheter jämfört med 2018, vilket gjorde att Sverige med 59 % hamnade på 14:e plats. Den största minskning i rapporten står detaljhandeln för, året innan låg de på 73 % men nådde endast upp till 65 % under 2019.

Det är anmärkningsvärt att Sverige ligger så mycket lägre än snittet i världen på merförsäljning som hamnade på 68 %. Världssnittet har dock gått upp rejält 2019 jämfört med tidigare år, men här har Sverige alltså inte hängt med lika bra.

Samtidigt minskade antalet leenden inom kundbemötande från 82 % till 76 % vilket gör att Sverige hamnar på 28:e plats.

”För att vara i en tid där fler företag säger att de fokuserar på kundupplevelsen och handelns stora påverkan av den digitala transformationen är det förvånande att resultaten inom merförsäljning och kundmötet har minskat så mycket, detta borde vara områden och faktorer som företagen fokuserar på. Rapporten visar att Sverige missar ca 41 % av alla tillfällen till merförsäljning och inom detaljhandeln missas 35 %. Kan företagen förändra den siffran skulle det göra stor skillnad för lönsamheten”, säger Lina Schölin VD Better Business World Wide.

Det land som fick bäst var Australien med hela 76 % i merförsäljning. Georgien var bäst på leende (99 %) och Portugal bäst på att hälsa på kunderna (98 %).

Det glädjande resultatet för Sverige är att hälsning har ökat från 87 % föregående år till 88 % 2019, vilket innebär 18:e plats i världsrankingen.

För att ta del av alla detaljerade rapporter besök och logga in på www.smilingreport.com.

För mer information om hur Better Business kan mäta ert företags kundbemötande och hur ni tar vara på era merförsäljningsmöjligheter, kontakta Lina Schölin, VD Better Business World Wide +46 8 5118 51 19