Säkra din GDPR-efterlevnad ur ett kundperspektiv

Nu har GDPR varit i kraft ett tag, kanske har du pustat ut för att ni hann sätta en bock i varje ruta inför deadline den 25 maj. Men det är ju egentligen nu det börjar.

GDPR har medfört att vi som företag tvingats se över ALLA våra rutiner och processer och vi har alla som enskilda bolag tvingats definiera och bestämma vad som är ok för oss, hur och varför vi väljer att spara personuppgifter. Det finns inget definitivt facit utan en förordning som varit och förmodligen förblir öppen för tolkning och anpassning utifrån den egna verksamheten och syftet. Kanske är det också därför många upplever att detta varit ett omfattande och tidskrävande arbete.

Vi tror att det är svårt för företag att leva upp till allt som de i samband med GDPR lovat sina kunder. Vi tror också att GDPR-reglerna och löftena är viktiga att följa för att inte få missnöjda kunder, men också för att ert företag inte skall drabbas av dryga böter.

Våra mätningar ger er ett nuläge samt en löpande rapportering av era förbättringsmöjligheter, så ni kan rätta till brister innan era kunder eller i värsta fall Datainspektionen behöver göra det.

Vi kan till exempel mäta hur ni hanterar:
– Registrering
– Ändringar
– Registerutdrag
– Avregistrering

Med hjälp av mystery shopping som metod kan vi hjälpa er mäta hur bra ni är på att följa era egna uppsatta GDPR-regler och rutiner och era interna mål. Det vill säga hur väl ni efterlever era kundlöften och det ni sagt är viktigt för er.

Er utvärdering av er GDPR efterlevnad anpassas naturligtvis unikt för ert företag, det är ju era kundlöften och definierade rutiner som är viktiga. Ni får detaljerade resultat och kommentarer kring processen och individens/kundens perspektiv dels ert GDPR-index som visar hur väl ni lyckas i förhållande till just era egna mål.

Att utvärdera efterlevnad av era GDPR-processer och hur väl ni levererar mot uppsatt mål och rutiner går självklart att kombinera med uppföljning av ditt företags varumärke och standards inom andra områden såsom t.ex. bemötande och merförsäljning.

Vill du veta mer? Eller få specifika exempel på vad som kan mätas och på vilket sätt. Tveka inte att kontakt!